Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

James P.C. & Verbeek N.A.M. (1984) Temporal and energetic aspects of food storage in Northwestern Crows. ARDEA 72 (2): 207-215
We bestudeerden de. temporele en energetische aspecten van het voedsel verstoppen van Corvus caurinus op het eiland Mitlenatch in Georgia Strait, British Columbia, Canada. Dieren die de kraaien in de laagwaterperiode vingen, vooral schelpdieren, krabben, vissen en wormen, werden op de hellingen langs het strand verstopt. Ze droegen ook voedsel naar andere delen van het eiland, vermoedelijk om het daar te verstoppen. Het voedsel werd bij laag tij verstopt en weer tevoorschijn gehaald gedurende de vloed. Het meeste voedsel werd verstopt in mei en juni. Gedurende deze periode zijn er buiten het wad weinig alternatieve voedselbronnen. Bovendien leggen de vrouwtjes in die tijd eieren en we toonden experimenteel aan dat het verstopte voedsel van belang kan zijn voor het vrouwtje om de continunteit van het broeden op de eieren te bevorderen. In het algemeen werd er 's morgens evenveel voedsel verstopt als 's middags. Schelpen werden hoofdzakelijk in de morgen verstopt. Het terugvinden van het voedsel gebeurde voornamelijk in de middag. Er werd meer voedsel verstopt als het water zakte dan wanneer het omhoog kwam; voor het terugvinden van het verstopte voedsel gold het omgekeerde. Het voedsel dat bij laag tij werd verstopt werd gewoonlijk gedurende het daarop volgende hoog tij teruggevonden en opgegeten. We bepaalden naast de gemiddelde lengte van de verstopte schelpdieren ook de calorische waarde, teneinde te voorspellen hoeveel verstopte schelpdieren een kraai nodig heeft gedurende de periode dat het wad onder water staat. Dit werd vergeleken met het aantal dat in werkelijkheid werd verstopt. Uiteindelijk werden de voordelen van het verstoppen van tweekleppige schelpdieren vergeleken met die van een andere foerageermethode; het stuk laten vallen van wulken. .


[close window] [previous abstract] [next abstract]