Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Jenni L. & Jenni-Eierman S. (1987) Body weight and energy reserves of Bramblings in winter. ARDEA 75 (2): 271-284
In deze studie werd de invloed van de buitentemperatuur en de grootte van de slaapplaats op het lichaamsgewicht van de Keep onderzocht. Voor volwassen Kepen werd een negatieve correlatie gevonden tussen het lichaamsgewicht en de gemiddelde dagtemperatuur gemeten 2-5 dagen voor het wegen. Dit werd niet gevonden voor eenjarige vogels. Voorts was er een positieve correlatie tussen het lichaamsgewicht en de grootte (aantal vogels) van de slaapplaats. Een toename in gewicht wordt in eerste instantie door vetsynthese veroorzaakt. Boven een gewicht van 25 g wordt echter ook eiwit opgebouwd. De energiereserves van Kepen van grote slaapplaatsen is veel groter dan van andere kleine vogels in de winter. Deze reserves stellen de vogels in staat om verscheidene dagen zander voedsel te overleven, een situatie die vergelijkbaar is met die bij grotere vogelsoorten. De vet- en eiwitreserves kunnen gezien worden als een aanpassing aan het risico dat voedselbronnen onbereikbaar worden door sneeuwval.


[close window] [previous abstract] [next abstract]