Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Junge G.C.A. (1955) The distribution and the relationship of Sterna eurygnatha Saunders. ARDEA 43 (4): 226-247
Sterna eurygnatha is een aan de noord- en oostkust van de Zuid-Amerika voorkomende geelsnavelige stern, waarvan tot voor kort zeer weinig bekend was. De ontdekking van broedkolonies op de Nederlandse Antillen en het verzamelen van materiaal aan de kust van Suriname waren voor de auteurs aanleiding zich met deze soort bezig te houden. Een deel van de verzamelde exemplaren liet overgangen zien tussen gele en bijna geheel zwarte snavels. Dit veroorzaakte taxonomische moeilijkheden, daar tot nu toe als soortverschil tussen eurygnatha en de Noord-Amerikaanse Grote Stern (Sterna sandvicensis acuflavida) het kenmerk gele snavel (eurygnatha) of zwarte snavel met gele punt (Europesche en N-Amerikaanse sandvicensis) werd gebruikt. Ben grondige taxonomische vergelijking tussen de verschillende vormen leidde tot het resultaat dat de verwantschap zeer nauw moet zijn. Ook de verspreiding en de ecologische omstandigheden van de broedkolonie gaven reden om aan te nemen, dat eurygnatha geen aparte soort, maar een ras is van de sandvicensis- groep. Uitstekende kleurenfoto's, die de laatste jaren in de broedkolonies op de Nederlandse Antillen werden gemaakt, brachten het onverwachte feit aan het licht, dat een deel van de broedpopulatie bestaat uit vogels met zwarte snavel en gele punt. Waarschijnlijk varieert het aantal zwartsnavelige vogels van jaar op jaar en van kolonie tot kolonie. Volgens de auteurs kan dit feit het meest ongedwongen worden verklaard door aan te nemen, dat dit gemengde kolonies zijn, waar eurygnatha- en acuflavida-exemplaren naast elkaar voorkomen en bastaarderen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]