Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Kahl M.P. (1972) Comparative ethology of the Ciciniidae. Part 2. The adjutant storks, Leptoptilos dubius (Gmelin) and L. javanicus (Horsfield). ARDEA 60 (1-2): 97-111
Dit artikel behandelt een aantal aspecten van het gedrag van de Indische of Argala Maraboe Leptoptilos dubius en de Javaanse Maraboe of Kleine Adjudant L. javanicus, waargenomen aan in het wild en in gevangenschap levende vogels. Het gedrag van deze twee Aziatische soorten wordt vergeleken met hetgeen bekend is wat dit betreft van de Afrikaanse Maraboe L. crumeniferus. In locomotiebewegingen, voedselzoek-gedrag en poetsbewegingen vertonen alle drie soorten maraboes vele overeenkomsten. De waarnemingen van de auteur lijken eerdere beweringen dat de Javaanse Maraboe in mindere mate een aaseter is dan de Indische Maraboe te bevestigen. De meeste gedragspatronen met sociaal vertoon, waargenomen bij de Indische en de Javaanse Maraboe, waren bijzonder veel gelijkend op homologe patronen vertoond door de Afrikaanse Maraboe. In het 'op-neer' begroetingsgedrag waren de Indische en Javaanse Maraboe gelijk aan elkaar, maar verschillend van de Afrikaanse: de eerste twee soorten klepperen met de snavel omhoog, terwijl de laatste soort dit doet met de snavel omlaag gericht. De 'Balanceerhouding' van de Javaanse Maraboe bevat een snavel-klepper-component, welke echter in dit gedrag ontbreekt bij de Afrikaanse soort en, naar het schijnt, ook bij de Indische. Op grond van de door hem verrichte ethologische en morfologische waarnemingen beschouwt de auteur de Indische Maraboe het meest verwant aan de Afrikaanse soort. Maar, vanwege de duidelijke verschillen in het 'op-neer' moeten ze wel gehandhaafd blijven als aparte soorten binnen een superspecies. In gebieden waar de Indische en de Javaanse Maraboe tezamen nestelen in gemengde broedkolonies, kan hybridisatie voorkomen worden door morfologische verschillen en door verschillen in de vorm van de 'Balanceerhouding', een baltsgedrag vertoond door de wijfjes.


[close window] [previous abstract] [next abstract]