Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Koning F.J. (1971) Notes on the winter distribution of the Stifftail Oxyura leucocephala in Turkey. ARDEA 59 (1-2): 53-55
Over de verspreiding van de Witkopeend Oxyura leucocephala in de winter is weinig bekend. Recente expedities georganiseerd door het International Wildfowl Research Bureau toonden aan dat Turkije het meest belangrijke overwinteringgebied is voor deze zeldzame soort. Op het meer van Burdur worden de grootste concentraties aangetroffen (Tabel 1). Zowel in Turkije als in Roemenie en Pakistan lijkt de Geoorde Fuut Podiceps cristatus voorkeur te hebben voor dezelfde meren als de Witkopeend (Tabel 2). De betreffende meren hebben vaak een opvallend kenmerk gemeen: een hoog zoutgehalte. Hydrobiologische kennis van deze meren zal misschien meer licht kunnen werpen op de factoren die het verspreidingspatroon van deze snel in aantal afnemende eendensoort bepalen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]