Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Kop P.P.A.M. (1971) Some notes on the moult and age determination in the Great Crested Grebe. ARDEA 59 (1-2): 56-60
De rui van de Fuut Podiceps cristatus is onderzocht aan 136 balgen en verschilt bij juveniele en volwassen vogels. Onder juveniele vogels versta ik de vogels vanaf het uitkomen uit het ei tot het eind van de zomer in het tweede kalenderjaar na de rui van de vleugelveren. Daarna zijn de Futen volwassen. De rui in de verschillende veervelden is gegeven. Gebleken is dat de juveniele veren behouden blijven tot in het tweede kalenderjaar. Er is geen juveniele rui tot het eerste winterkleed. Dit verenkleed lijkt op het volwassen winterkleed, maar wordt verkregen door slijtage van de juveniele veren. Het volwassen winterkleed wordt door rui verkregen. Het onderscheid tussen juveniele en volwassen Futen berust op zes verschillende juveniele kenmerken. Juveniele Futen blijken grauwbruine bovenste grote vleugeldekveren te hebben (Fig. 1) terwijl bij volwassen Futen deze veren een witte binnenvlag en grauwbruine buitenvlag vertonen (Fig. 2). In Tabel 1 zijn de aantallen onderzochte Futen gegeven. 10 Exemplaren missen de juveniele kenmerken behalve de grauwbruine dekveren. Hiervan vertonen vier exemplaren uit juli-september naast versleten grauwbruine dekveren bloedspoelen van dekveren met een witte binnen- en een grauwbruine buitenvlag. Bij 31 Futen ontbreken alle juveniele kenmerken en deze worden als volwassen beschouwd.


[close window] [previous abstract] [next abstract]