Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Lebret T. (1958) The 'jump-flight' of the Mallard, Anas platyrhynchos L., the Teal, Anas crecca L., and the Shoveler, Spatula clypeata L. ARDEA 46 (1-2): 68-72
De Wilde Eend ? heeft een bepaalde manier om een ? vliegend te benaderen, die ik de 'sprongvlucht' heb genoemd en die ik als een vorm van zelfvertoon beschouw. Het ? vliegt steil omhoog, koerst naar het ? dat hij van achteren nadert en strijkt schuin voor haar neer. Iets dergelijks vertoont de Wintertaling ?. Bij de Slobeend ? komt eveneens een 'opvliegbalts' voor, maar hier schijnt het hoofdzakelijk te gaan om het snorrende vleugelgeluid, dat de opvliegende vogel produceert en vaak vliegt het ? van het ? af in plaats van er naar toe. Der Stockerspel verfngt nber einen bestimmten 'Sprungflug' (jumpflight) bei dem er sich einem ? von hinten nShert und den ich als eine Art des Prunkens betrachten mochte. Der ? springt steil auf, fliegt zum ? und fSllt schrSg vor ihm ein. Der Krickentenerpel hat etwa den gleichen Sprungflug. Bei der L÷ffelente ? gibt es auch einen Sprungflug, die sogar das Hauptelement des Gesellschaftsspiels ist. Hier aber scheint es das schnurrende FlngelgerSusch die Hauptsache zu sein, denn manchmal fliegt der ? vom ? weg statt zu ihm hin.Lorenz beschreef een 'balts'-beweging van de Wilde Eend ? (en andere zwemeenden ??), die hij 'Hetzen' (eng.: inciting) noemt. De vogel wendt zich daarbij naar haar (toekomstig) ?, zwemt achter hem aan en pikt tegelijk over haar schouder naar een ander ? van de zelfde soort in schuin zijwaartse richting, ook als dat ? zich meer achter haar bevindt. Zij maakt daarbij een typisch geluid: een reeks scherp gescandeerde snel herhaalde kwFk-tonen, waarvan vaak de derde een accentheeft. Dit geluid heeft een eigenaardige bitse kwaliteit. Lorenz meende, dat deze baltsbeweging zelden door een vliegende wijfjeseend wordt uitgevoerd. Naar mijn ervaring is het geluid echter bij de Wilde Eend ? zeer vaak te horen in de bij de bewuste baltsbeweging passende situaties. Onder gunstige omstandigheden is de bijbehorende beweging vaak waar te nemen. Hierbij worden pikkende bewegingen gemaakt onder ca. 20¦, tegelijk zijwaarts en omlaag.


[close window] [previous abstract] [next abstract]