Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Lina P.H.C. (1969) Tumours and wart-like excrescences on feet and legs of some wild birds. ARDEA 57 (1-2): 64-66
In de jaren 1965, 1966 en 1968 werden door het Vogelringstation Meyendel bij drie Vinken, een Merel en een Pestvogel gezwellen aan de poten waargenomen. De Merel werd na 16 maanden teruggevangen in Engeland, op welk tijdstip naar alle waarschijnlijkheid de gezwellen waren verdwenen. Bij het microscopisch onderzoek van de gezwellen van de Pestvogel en een der Vinken was de diagnose: papilloma met hyperkeratose.


[close window] [previous abstract] [next abstract]