Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Lina P.H.C. (1971) Viral particles in Chaffinch papilloma cells. ARDEA 59 (1-2): 47-49
Voor de bij de Vink herhaaldelijk voorkomende papilloma werd een virus als mogelijke veroorzaker verondersteld, doch nog niet aangetoond. Elektronenmicroscopische bestudering van de papilloma's van een adult mannetje leidde tot het constateren van de aanwezigheid van viruspartikels welke grote overeenkomst vertonen met de viruspartikels gevonden in papilloma's van mens en zoogdieren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]