Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Lyons D. & Mosher J.A. (1982) Food caching by raptors and caching of a nestling by the Broad-winged Hawk. ARDEA 70 (2): 217-219
Beschreven wordt een geval van kannibalisme bij een van de kleine 'bosbuizerds' van Noord-Amerika (Buteo platypterus). Het betrof een nest in Allegany County, Maryland, USA., waarin een op 17 juni 1980 (bij wijze van routineonderzoek) op de kop gemerkt jong van naar schatting 8-9 dagen oud op 19 juni aanvankelijk in het nest ontbrak en later tot tweemaal toe door een oudervogel (waarschijnlijk het ?) van ergens uit het bos, dood en zander kop (!), werd aangebracht en in stukjes aan het overgebleven, kleinere (!) jong werd gevoerd en daarna weer werd weggebracht, vermoedelijk naar een, overigens niet gevonden, bergplaats ('cache'). Andere gevallen van het gebruik van bergplaatsen van niet gebruikt voedsel bij roofvogels worden beschreven en in een tabel samengevat.


[close window] [previous abstract] [next abstract]