Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Owen D.F. (1969) The migration of the Yellow Wagtail from the equator. ARDEA 57 (1-2): 77-85
1. Curry-Lindahl en Marshall & Williams postuleerden dat het vertrek van de Gele Kwikstaart uit zijn equatoriale overwinteringgebieden in Afrika bepaald wordt hetzij door een aangeboren inwendige klok of door Omstandigheden in het broedgebied gedurende het voorgaande jaar, dan wel door beide oorzaken. Zij voeren aan dat er geen milieufactoren in Afrika bestaan die de prikkel tot vertrek zouden kunnen vormen. Marshall & Williams sluiten met name aantalfluctuaties van insecten uit als een mogelijke prikkel. 2. Maar de schrijver heeft aanwijzingen dat insecten wel degelijk in aantal fluctueren nabij de equator. Bij Kampala, Uganda, treden de belangrijkste fluctuaties op in februari-april (zie Tabel 2), de periode waarin de Gele Kwikstaarten beginnen te vertrekken vanuit hun overwinteringgebieden. 3. De schrijver oppert de veronderstelling dat deze seizoensfluctuaties in insectenaantallen werken als uitwendige prikkel en meent dat dit een betere hypothese vormt om het vertrek van de Gele Kwikstaart (en vermoedelijk ook andere insectivore vogels) vanuit het equatoriale gebied te verklaren dan het bestaan van een inwendige klok.


[close window] [previous abstract] [next abstract]