Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Perdeck A.C. (1964) An experiment on the ending of autumn migration in Starlings. ARDEA 52 (3-4): 133-139
Verplaatsingsproeven met Spreeuwen naar Barcelona en Zwitserland tonen aan, dat uitwendige factoren, die gunstig zijn voor het overwinteren, een jonge spreeuw er niet toe kunnen brengen zijn herfsttrek te bedindigen. Dit geldt alleen voor het begin van de trektijd. Heeft de vogel reeds een zekere tijd getrokken, dan kan een gunstig gebied de trek doen ophouden. Ongunstige gebieden veroorzaken een verlenging van de trekweg.


[close window] [previous abstract] [next abstract]