Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Perdeck A.C. (1967) Orientation of Starlings after displacement to Spain. ARDEA 55 (3-4): 194-202
Ongeveer 2.700 jonge en 900 overjarige Spreeuwen werden op de najaarstrek bij Den Haag gevangen en naar Spanje (Barcelona) verplaatst. De terugmeldingen in de herfst en winter volgend op de verplaatsing tonen een verschillend gedrag van oude en jonge vogels. De jonge dieren trokken ongeveer ZW, de oude hielden een meer noordelijke koers aan. Dit wijst op verschillende manieren van oridntatie: kompasgerichte of eenrichtingsoridntatie bij jonge, plaatsgerichte oridntatie bij oude Spreeuwen. Hierdoor worden de resultaten van een vroegere verplaatsingsproef naar Zwitserland bevestigd. Er is ook een verschil tussen de richtingen van de oude vogels die naar Spanje en die naar Zwitserland verplaatst zijn. Dit verschil is in overeenstemming met wat men zou verwachten als de vogels van beide groepen met doelgerichte oridntatie naar hetzelfde gebied terugkeren. Dit geeft een extra argument voor het aannemen van doelgerichte oridntatie bij de oude vogels. De terugmeldingen van de jonge vogels in het voorjaar na de verplaatsing duiden sterk op een kompasgerichte oridntatie, niet op een 'homing' naar het gebied waar ze werden uitgebroed. In overeenstemming hiermee liggen de terugmeldingen uit latere jaren voor het grootste deel niet in het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de populatie, maar ten zuiden er van.


[close window] [previous abstract] [next abstract]