Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Piersma T. (1984) Estimating energy reserves of Great Crested Grebes Podiceps cristatus on the basis of body dimensions. ARDEA 72 (1): 119-126
In dit artikel wordt gezocht naar methoden om eenvoudig en betrouwbaar de grootte van de energiereserves (de mobiliseerbare vet- en spierhoeveelheden) van dode en levende Futen Podiceps cristatus te bepalen. Er wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om iets over de grootte van de energiereserves van vogels te weten. De grootte van de energiereserves moeten we steeds beschouwen in verhouding tot basale, van reserve onafhankelijke afmetingen van een vogel, de zgn. structurele grootte. Deze wordt bij Futen bepaald door de vermenigvuldiging van borstbeen-, vleugel- en totale lengte. De beste grootheid om de vetreserve te schatten is het ruwe drooggewicht. Het gewicht van het abdominale vet (of darmvet) is echter de meest praktische grootheid om de totale hoeveelheid vet in een dode vogel te meten. Deze conclusie komt overeen met wat andere auteurs vonden, zij het dat enkele kanttekeningen bij de methode van schatten worden gemaakt. Bij levende Futen kan de vetreserve redelijk goed geschat worden uit het lichaamsgewicht wanneer verschillen in de structurele grootte in de schattingsformule worden betrokken. Het blijkt dat Futen met de grootste structurele grootte gemiddeld de grootste energiereserves bij zich dragen en daarom bij honger in de winter, het langst zullen leven.


[close window] [previous abstract] [next abstract]