Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Pinowska B. & Krasnicki K. (1985) Changes in the content of magnesium, copper, calcium, nitrogen and phosphorus in female House Sparrows during the breeding cycle. ARDEA 73 (2): 175-182
Dit artikel gaat in op de relatie tussen bepaalde aspecten van het voortplantingsgedrag (legselgrootte, aantal legsels per seizoen) en de hoeveelheid magnesium, koper, calcium, stikstof en fosfor in het lichaam bij de vrouwelijke Huismus om het onderzoek uit te voeren werden Huismussen in verschillende broedstadia gedood en geanalyseerd. De hoeveelheid Mg en Cu in het lichaam van de mussen had een specifiek verloop over de opeenvolgende stadia van de broedperiode (eileggen, broeden, jongen verzorgen). Zulke veranderingen werden niet gevonden voor Ca, N en P. De legselgrootte blijkt afhankelijk te zijn van de hoeveelheid Mg die voor het eileggen in het lichaam wordt verzameld.


[close window] [previous abstract] [next abstract]