Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Pinxten R., van Elsacker L. & van Verheyen R.F. (1987) Duration and temporal pattern of mate guarding in the Starling. ARDEA 75 (2): 263-269
Tijdens deze studie werden gegevens verzameld met het doel de hypothese te testen dat mannetjes Spreeuwen hun wijfje bewaken tijdens de periode waarin ze bevrucht kan worden, om te verhinderen dat andere mannetjes met haar zouden paren. Observaties van de gedragingen van zes mannetjes Spreeuwen ten opzichte van hun wijfje toonden aan dat deze mannetjes hun wijfje begonnen te volgen en vergezellen vanaf 4 dagen voor de leg van het eerste ei. De dag dat het tweede of derde ei van een legsel van zes eieren gelegd werd, verminderde de intensiteit van bewaken sterk. Het feit dat de mannetjes hun wijfje het meest volgden op de vierde en derde dag voor het begin van de eileg, steunt de opvatting dat de paring ten minste 48 uur voor de eerste follikelsprong moet gebeuren, wil men de kansen op een succesvolle bevruchting zo groot mogelijk maken. Onze resultaten schijnen erop te wijzen dat mannetjes van polygame soorten zoals de Spreeuw, in vergelijking met deze van monogame soorten, 1 of 2 dagen eerder stoppen met het bewaken van hun wijfje. Tenslotte wordt vermeld dat het volgen van wijfjes door mannetjes ook nog andere functies zou kunnen hebben (o.a. het beschermen van wijfjes tegen predatie en het induceren van hormonale veranderingen in beide partners), daar we nooit buitenechtelijke paringen hebben geobserveerd.


[close window] [previous abstract] [next abstract]