Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Ydenberg R.C., Prins H.H.T. & van Dijk J. (1983) The post-roost gatherings of wintering Barnacle Geese: Information centres?A1 - Ydenberg,R.C ARDEA 71 (1): 125-131
In noord Nederland overwinterende Brandganzen hebben een eenvoudig patroon van slapen en eten. Op Schiermonnikoog is in de ochtendtrek een lange pauze opgenomen halverwege de slaapplaats en het foerageergebied. Deze ochtendverzamelplaats ('post-roost gathering') is een centrum waarvan de ganzen het eiland verlaten of waar ze naar toekomen als ze het eiland bezoeken. De lengte van deze pauze is sterk gecorreleerd met het tijdstip van vertrek van het foerageergebied op de voorafgaande dag. Een verlaging van de temperatuur veroorzaakt langduriger grazen door de Brandganzen, en ook de groepsgrootte neemt af als het kouder wordt. Aangezien de belangrijkste voedselplanten van de ganzen een geringe bladstrekking (groei) vertonen bij lagere temperaturen, lijkt het aannemelijk dat het latere vertrek en de afnemende groepsgrootte het gevolg zijn van verminderende graasmogelijkheden. Onze hypothese is dat de duur van de ochtendverzameling toeneemt na een slechte graasdag, omdat meer individuen gedwongen zijn foerageergebieden elders in overweging te nemen. Hierdoor neemt de waarde toe van de informatie waarop de beslissing om te vertrekken (of te blijven) is gebaseerd; deze informatie kan op verschillende manieren. welke in de tekst worden aangestipt, op de ochtendverzamelplaats worden verkregen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]