Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Ruiz X. (1985) An analysis of the diet of Cattle Egrets in the Ebro Delta, Spain. ARDEA 73 (1): 49-60
Dit artikel handelt over het voedsel van Koereigers in de Ebro Delta. Verspreid over het jaar werden118 maaginhouden verzameld en geanalyseerd. Gedurende het gehele jaar wordt het dieet gekenmerkt door een rijke schakering aan prooidiersoorten (Tabel 1, 2). Ondanks het ruime voedselspectrum lijkt er gedurende het grootste deel van het jaar geen sprake te zijn van individuele specialisatie. De maaginhoud van iedere Koereiger bevat een groot aantal prooidiersoorten en de samenstelling komt in hoge mate overeen met die van andere Koereigers. Alleen in september is er sprake van enige specialisatie. Sommige vogels aten dan voornamelijk prooidieren afkomstig uit een terrestrisch milieu (vooral kleine knaagdieren), terwijl andere hun voedsel uit een aquatisch milieu (de rijstvelden) haalden (vooral kikkers en visjes). Het idee wordt geopperd, dat deze specialisatie samengaat met leeftijdsverschillen in de populatie: jonge vogels in het terrestrische milieu, adulte in het aquatische. Van oktober tot maart vormt de kikker Rana perezi het hoofdvoedsel (Fig. 3). Deze wordt bemachtigd in de rijstvelden. Aan het begin van het broedseizoen (april-mei) worden de rijstvelden gennundeerd. De waterstand is er dan te hoog om er nog succesvol te kunnen foerageren. Dit gaat gepaard met een totale verandering van het voedselpakket. Rana perezi verdwijnt vrijwel geheel uit het dieet. Krekels en sprinkhanen vormen nu het hoofdvoedsel. Jonge Koereigers worden in juli vooral met keverlarven (vooral Hydrous piceus) gevoerd. Ook Rana perezi komt dan weer in het dieet voor. Dit alles duidt erop dat de rijstvelden als voedselgebied weer toegankelijk worden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]