Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Schubert M. (1976) ‹ber die variabilitšt von Lockrufen des Gimpels Pyrrhula pyrrhula. ARDEA 64 (1-2): 62-71
e toon tegen het slot enigszins lager wordt. Afhankelijk van de herkomst van de populaties is er een verschillende verdeling van voor761 komen van de grondtypen (Fig. 3). Het typerepertoire van de Scandinavische vogels is niet zo veelzijdig als dat van de West-Duitse (Marburg). De Noordduitse populatie neemt een middenpositie in, maar haar repertoire vertoont toch meer overeenkomst met dat van de Scandinavische dan met dat van de Marburgse vogels.


[close window] [previous abstract] [next abstract]