Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Smith E.C. (1974) Some additional information on birds in Afghanistan. ARDEA 62 (3-4): 226-235
Ik reisde in Afghanistan ongeveer 40.000 km per auto, jeep, te paard of te voet gedurende mijn verblijf van 1 juli 1971 tot 7 september. Tijdens de tochten werden enige duizenden vogelwaarnemingen gedaan. De waarnemingen die een aanvulling geven op de bestaande recente litteratuur over vogels in Afghanistan zijn in dit artikel opgenomen. De voor het eerst in Afghanistan vastgestelde soorten zijn met ** aangegeven.


[close window] [previous abstract] [next abstract]