Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Snow D.W. (1969) An analysis of breeding success in the Blackbird, Turdus merula. ARDEA 57 (3-4): 163-171
Van slechts een klein deel van de nesten die door Merels in Engeland zijn begonnen, vliegt uiteindelijk jongen uit. Door een combinatie van verschillende factoren begint het broedsucces in maart betrekkelijk hoog; het neemt daarna af en bereikt zijn minimum in april, waarna het weer toeneemt om tegen het einde van het broedseizoen zijn maximum te bereiken. De volgende factoren zijn hierbij in het spel: stimulering van erg vroege en erg late broedgevallen door gunstig weer; de vroege en de late broedgevallen zijn van oudere vogels; predatie is het sterkst ongeveer een maand nadat het broedseizoen is begonnen; er is toename van een beschermend bladerdek naar gelang het seizoen vordert. Deze factoren zijn in grote trekken onafhankelijk van de gemiddelde geschiktheid van de milieuomstandigheden om jongen groot te brengen. Een analyse van gedeeltelijke nestverliezen (dood van jongen in het nest) en van totale nestverliezen door slecht weer, toont evenwel aan dat, afgezien van predatie, de omstandigheden om jongen groot te brengen het gunstigst zijn in het midden van het seizoen. Daarmede wordt steun verkregen voor de hypothese dat broedseizoen en variatie van legselgrootte uiteindelijk zijn aangepast aan die seizoensveranderingen van de omgeving die de vogels bennvloeden bij hun mogelijkheden om jongen groot te brengen. De factoren die het broedsucces in het midden van de broedtijd ongunstig bennvloeden zijn waarschijnlijk niet alleen kenmerkend voor de Merel. Het is daarom te verwachten dat andere soorten die ook lange broedperioden bezitten seizoensveranderingen in broedsucces vertonen, die overeenkomstig verlopen met de schommelingen die verkregen zouden worden wanneer de geschiktheid van de milieuomstandigheden de enige factor zou zijn die het grootbrengen van de jongen bennvloedt.


[close window] [previous abstract] [next abstract]