Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Sokolowski J. (1965) Wann lässt der Buchfink den 'Regenruf' hören? ARDEA 53 (1-2): 73-78
Na twintig jaren ervaring geeft de auteur een overzicht van de omstandigheden waaronder hij de regenroep van de Vink heeft vernomen. Hij onderscheidt negen groepen van gevallen: (1) nestvijanden in of nabij het broedgebied, (2) ongewone, harde geluiden, (3) opvallende of ongewone voorwerpen in het broedgebied, (4) verdwijnen van eieren, jongen, of van het nest, (5) voedselgebrek, (6) regen, (7) natheid, (8) wind, (9) koude. Al deze omstandigheden hebben dit met elkaar gemeen, dat aangenomen mag worden, dat zij bij de vogel een gevoelen van onbehagen teweeg brengen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]