Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Spaans A.L. (1977) Are starlings faithful to their individual winter quarters? ARDEA 65 (1-2): 83-87
Het broedgebied van de Spreeuwen die in Nederland overwinteren, strekt zich van ons land oostwaarts uit tot het westen van de USSR (Fig. 1). In latere winters worden veel Spreeuwen op andere plaatsen aangetroffen dan in de winter waarin zij werden geringd (Fig. 1, Tabel 2). De discrepantie tussen deze gegevens en de resultaten van de verplaatsingsproeven van Perdeck (1958, 1967b), alsmede de mogelijke functie van de geringe plaatstrouw worden besproken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]