Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Spronk N. & Hartog G.C. (1971) Mercury in birds of prey. ARDEA 59 (1-2): 34-37
Tot 1966 was geen bewijs voorhanden dat kwik via het gebruik van organokwikverbindingen in de Nederlandse biosfeer was binnengedrongen. Door metingen van het kwikgehalte in slagpennen van de Buizerd, de Havik, de Wespendief en een arend (uit Turkije), verkregen door verzameling van ruiveren uit de jaren 1925 tot 1967, is getracht een inzicht te krijgen in de mate van kwikpenetratie in Nederlandse roofvogelsoorten. De kwikgehalten in veren van jonger datum zijn het hoogst. Ook leefwijze en kwikgehalte konden enigermate met elkaar in verband gebracht worden. Een en ander wijst erop dat de toegenomen kwikgehalten veroorzaakt zijn door toegenomen toepassing van kwik in de menselijke samenleving.


[close window] [previous abstract] [next abstract]