Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Voous K.H. (1962) Another presumed hybrid of Lesser Black-backed Gull and Herring Gull in the Netherlands. ARDEA 50 (3-4): 171-172
Wederom een vermoedelijke bastaard van Kleine Mantelmeeuw en Zilvermeeuw in Nederland. Op 15 juni 1962 vond de heer G. Bosch op de Makkumerwaard, FryslGn' een dode Kleine Mantelmeeuw met donker vleeskleurige, in plaats van oranjegele poten. Wel waren er hier en daar gele vlekjes op het loopbeen en waren de zwemvliezen bleek geel gekleurd. De vogel komt in de donkergrijze tint van de mantel overeen met de lichtere kleurtypen van de in Nederland broedende Kleine Mantelmeeuwen van de vorm L. fuscus graellsii. Hij is in mantelkleur, slagpenpatroon, pootkleur en afmetingen vrijwel niet te onderscheiden van een bastaard van Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw (L. f intermedius) afkomstig van een Zilvermeeuwenkolonie in Denemarken (Hyllekrog, Laaland; Hansen 1960). Van de Friese vogel wordt daarom vermoed, dat hij een uit Denemarken afkomstige bastaard van L. argentatus argentatus en L. fuscus intermedius is.


[close window] [previous abstract] [next abstract]