Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Fjeldsa J. (1986) Feeding ecology and possible life history tactics of the Hooded Grebe Podiceps gallardoi. ARDEA 74 (1): 40-58
De Patagonische Fuut Podiceps gallardoi is in 1974 in Zuid-Argentinid ontdekt. De populatie wordt geschat op 5.000 individuen. De soort komt voor tussen 47 en 49 zuiderbreedte in het Andesgebergte. Voor een fuut zijn de omstandigheden ter plaatse extreem en het voortplantingssucces is bijzonder gering. De Patagonische Fuut eet vrijwel uitsluitend slakjes en is daardoor in ecologisch opzicht gescheiden van de nauwverwante Zilverfuut Podiceps occipitalis. De verspreiding van de onderwatervegetatie in de meren waar de futen broeden heeft tot gevolg dat de vogels hun voedselzoekactiviteiten in bepaalde gebieden moeten concentreren. Dat leidt vaak tot uitputting van gemakkelijk bereikbare voedselbronnen, waardoor het enige kuiken dikwijls de hongerdood sterft. Hoewel de jongensterfte groot is, ziet het er naar uit, dat het voortplantingssucces van de futen overeen langere periode voldoende is om zich als soort te handhaven. Daarbij is het van belang dat de vogels erg mobiel zijn en er een overschot is aan potentidle broedplaatsen met productieve voedselgebieden. De Patagonische Fuut lijkt goed aangepast te zijn aan de barre omstandigheden waaronder de soort leeft.


[close window] [previous abstract] [next abstract]