Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Gosler A. (1987) Sexual dimorphisms in the summer bill length of the Great Tit. ARDEA 75 (1): 91-98
Men heeft wel verondersteld dat kleine verschillen in de snavellengte van de Koolmees als aanpassingen moeten worden opgevat. Het huidige onderzoek strekte zich uit over vier broedseizoenen, waarin bleek dat de wijfjes significant langere snavels hebben dan de mannetjes binnen het broedpaar, terwijl toch de wijfjes een kleinere lichaamsgrootte hebben. In dit artikel wordt naar de oorzaak van dit dimorphisme gezocht. Er wordt een methode gegeven waarmee een verband kan worden aangetoond tussen de ouderlijke snavellengte en de prooigrootte in de faeces van de jongen. Het gewicht van de uitgevlogen jongen kon voor een klein maar significant deel verklaard worden uit het verschil in snavellengte tussen de ouders. (Het uitvlieggewicht was een goede maat voor de overlevingskans). Hoe meer de ouders verschilden in snavellengte, des te zwaarder waren de jongen. Een mogelijke verklaring is dat de concurrentie tussen de ouders kleiner is als hun snavellengten sterk verschillen. Op deze manier zou natuurlijke selectie werken tegen nakomelingen van ouders met gelijke snavellengte.


[close window] [previous abstract] [next abstract]