Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Margalida A. & Bertran J. (2000) Nest-building behaviour of the Bearded Vulture Gypaetus barbatus. ARDEA 88 (2): 259-264
De nestbouw van Lammergieren Gypaetus barbatus werd bestudeerd bij acht paren in de Spaanse Pyreneeen. De paren hadden meerdere locaties binnen hun territorium in gebruik waar zich nesten konden bevinden, maar onderhielden als regel slechts een nest per seizoen. Aan dit ene nest werd echter wel veel tijd besteed: gemiddeld begonnen de paren 111 dagen voor de eileg met de nestbouw, midden in de winter. Ook tijdens de ei- en kuikenfases bleven de vogels het nest onderhouden. De nesten werden opgebouwd uit dode takken, die met de klauwen of snavel werden aangevoerd. De nestkom werd gevoerd met zachte materialen, die vooral in de snavel werden aangevoerd. Het zachte materiaal bestond vooral uit wol, dat veelal werd gerecyc1ed uit de resten van het nest van een eerder jaar. Dit verschijnsel, en de waarneming dat extra aangeboden nestmateriaal in territoria zeer snel werd opgemerkt en gebruikt, doen vermoeden dat dit een schaars en gewild artikel is. Het meeste nestmateriaal werd in de nabije omgeving van het nest gevonden. Mannen waren actievere bouwers dan vrouwen. Na de eileg werd veel minder materiaal aangevoerd dan voor de eileg. De langdurige bouw, voorafgaand aan de eileg, wordt gezien als een gedrag dat bijdraagt aan de instandhouding van de paarband en als een test voor de ouderlijke kwaliteiten van de man.


[close window] [previous abstract] [next abstract]