Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Hardy A.R., Hirons G.J.M., Stanley P.I. & Huson L.W. (1981) Sexual dimorphism in size of Tawny Owls (Strix aluco): a method for sexing in field studies. ARDEA 69 (2): 181-184
Het artikel verschaft een praktische methode om mannetjes en vrouwtjes van de Bosuil op uitwendige kenmerken te onderscheiden; op grond van het verenkleed kan dat niet. Van 142, voornamelijk als verkeersslachtoffers in Engeland en Wales gevonden Bosuilen werd het geslacht door sectie bepaald. Met behulp van een berekenende wiskundige vergelijking kon 89% van deze 142 exemplaren met behulp van vleugellengte en lichaamsgewicht correct op geslacht worden bepaald en 95% van 42 bij veldstudies gemeten (niet gewogen) exemplaren. Wijfjes zijn in het algemeen groter dan mannetjes; zij hebben gemiddeld een 4,3% langere vleugel dan mannetjes en zijn gemiddeld 26,2% zwaarder. Een vleugellengte van 268 mm of meer duidt in de regel op een wijfje (foutenmarge ca 15%), evenals een gewicht van minstens 434 g (foutenmarge ca 18%).


[close window] [previous abstract] [next abstract]