Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Harris M.P. (1969) Factors influencing the breeding cycle of the Red-billed Tropicbird in the Galapagos Islands. ARDEA 57 (3-4): 149-157
Voor de factoren die het broedseizoen van de Roodsnavelkeerkringvogel Phaethon aethereus op de Galapagos Eilanden zouden kunnen bepalen wordt door de auteur voornamelijk aan de beschikbaarheid van voedsel gedacht. Hij behandelt daarmede een actueel probleem, want de vraag hoe de broedseizoenen van zeevogels in tropische zeedn, bij de afwezigheid van duidelijke seizoensveranderingen van de weersomstandigheden, worden bepaald, is de laatste jaren herhaaldelijk aan de orde geweest. Grote onderlinge verschillen in broedseizoen en broedsucces in verschillende delen van de Galapagos Eilanden zouden er echter op kunnen wijzen, dat meer factoren hier een rol spelen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]