Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Preuss N.O. (2001) Hans Christian Cornelius Mortensen: Aspects of his life and of the history of bird ringing. ARDEA 89 (1): 1-6
Deze bijdrage bevat een beschrijving van het leven en werk van de Deen Hans Christian Cornelius Mortensen, voor zover bekend de eerste persoon die individueel genummerde ringen gebruikte om een beter beeld te krijgen van de verplaatsingen en trek van vogels in het wild. Daarnaast wordt een beknopt overzicht gegeven van de historische ontwikkelingen van het ringonderzoek. Dit artikel is een enigszins aangepaste versie van de openingsvoordracht op het internationale congres Bird Ringing 100 Years, Helgoland 1999.


[close window] [previous abstract] [next abstract]