Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Hockey P.A.R. & Cooper J. (1982) Occurence of the European Oystercatcher Haematopus ostralegus in southern Africa. ARDEA 70 (1): 55-58
Het voorkomen van de Europese Scholekster in Zuidelijk Afrika Scholeksters uit Europa en West-Azie, Haematopus ostralegus, overwinteren zelden zo ver zuidelijk als Zuidelijk Afrika. De auteurs sommen alle hen uit dat gebied bekende gevallen op (Tabel 1): het zijn er 30, afkomstig uit de jaren 19381980, met een geval uit 1845 en een uit 1892. Het gaat vrijwel altijd om enkelingen. Verreweg de meeste komen voor in de noordelijke winter (Fig. 1) en ruien er van winter- naar broedkleed. Een enkele eerstejaars vogel blijft er ook de noordelijke zomer hangen. De in het oosten van Zuidelijk Afrika vastgestelde Scholeksters behoren tot de Midden-Palaearctische (Oost-Europese) ondersoort Haematopus ostralegus longipes; die uit het westen zijn West-Europese H. ostralegus ostralegus. Laatstgenoemde komen lang niet zo vaak zo ver zuidelijk als H. o. longipes en blijven aan de kust. H. o. longipes daarentegen kan ook in het binnenland voorkomen. Beide ondersoorten worden soms samen met de inheemse Zwarte Scholekster Haematopus moquini aangetroffen, die overigens een echte rotskustbewoner is.


[close window] [previous abstract] [next abstract]