Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Hockey P.A.R. & Branch G.M. (1984) Oystercatchers and limpets: impact and implications. A preliminary assessment. ARDEA 72 (2): 199-206
Op rotsachtige zeevogeleilanden langs de ZW-kust van Zuid-Afrika komen in de hogere delen van de getijzone een aantal wiersoorten (Ulva, Enteromorpha, Porphyra) algemeen voor. Het is opvallend dat deze wieren op vergelijkbare plaatsen aan de vastelandskust ontbreken. Het voorkomen van de wieren lijkt in belangrijke mate het gevolg van sterke predatie van de Afrikaanse Scholekster Haematopus moquini op het schelpdier Patella granularis, dat de kiemplantjes van de wieren eet. Op plaatsen die toegankelijk zijn voor de scholekster worden zoveel patella's gegeten, dat deze schelpdieren de wiergroei niet langer kunnen onderdrukken. De groeisnelheid van zowel de patella's als de wieren is op de eilanden groter dan aan de vaste wal en een aanzienlijk gedeelte van de patella's op de eilanden wordt door hun snelle groei te groot om door de scholeksters te kunnen worden opgegeten. Bij de patella is de hoeveelheid geproduceerde geslachtscellen evenredig met de lichaamsgrootte en het zijn deze grote exemplaren die de patella populatie in stand houden in situaties waar sprake is van een sterke predatiedruk door scholeksters. De waarnemingen naar de relaties van scholeksters, patella's en wieren zijn van groot belang voor het natuurbeheer van getijdengebieden op de eilanden langs de Zuid-Afrikaanse kust, want gebieden met wieren hebben een rijke invertebratenfauna en vormen een goede foerageerplaats voor o.a. kleine steltlopersoorten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]