Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Hoogerwerf A. (1966) The occurrence of Nycticorax caledonicus in Java. ARDEA 54 (1-2): 81-87
De Roodrugnachtreiger (Nycticorax caledonicus) werd voor het eerst in 1933 op Java vastgesteld, broedend in een grote kolonie Kwakken (N. trycticorax) in Oost-Java. Er bestaan bewijzen van het voorkomen van bastaarden van deze reigersoorten in West-Java (Pulau Dua) zoals door schrijvereerder aangetoond, waar evenwel ook, op 7 maart 1956, een broedvogel werd verzameld die als een 'zuiver' exemplaar van N. caledonicus wordt beschouwd. De geografische variatie van N. caledonicus wordt besproken aan de hand van materiaal in het Zoologisch Museum van Bogor. De mogelijkheid van een grotere omvang van de bastaarderingzone van N. c. hilli en N. c. manillensis in Oost-Indonesid en die van bastaardering van N. caledonicus en N. trycticorax op Celebes worden eveneens besproken. Ten aanzien van de status van N. caledonicus op Java bestaat nog steeds onzekerheid. Deze soort is daar zeer zeldzaam en de in Oost-Java waargenomen vertegenwoordigers van deze soort en het in West-Java geschoten exemplaar maakten op schrijver niet de indruk producten van bastaardering te zijn.


[close window] [previous abstract] [next abstract]