Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Lambrechts M. & Dhondt A.A. (1987) Differences in singing performance between male Great Tits. ARDEA 75 (1): 43-52
Bij de Koolmees wordt een zangtype een groot aantal keren herhaald (zangbeurt) vooraleer het individu overschakelt naar een ander zangtype. Elke zangbeurt bestaat uit een groep van strofen (een strofe is een reeks van stereotiep herhaalde frasen) van een zangtype die door pauzen van elkaar gescheiden zijn. Er bestaan duidelijke individuele verschillen tussen de mannetjes in hun gemiddelde strofelengte (gemiddeld aantal frasen per strofe) en in de mate van ritmevertraging in de strofen (ritmevertraging of positieve drift is een fenomeen waarbij de pauzen binnen en tussen de frasen in de strofe gradueel verlengen). Hoewel de zangtypestructuur (vooral frazelengte) de strofelengte bennvloedt, zongen bepaalde mannetjes al hun zangtypes in hun repertorium met kortere strofen dan anderen. De gemiddelde strofelengte was significant negatief gecorreleerd met de hoeveelheid ritmevertraging in de strofen. Er bestond geen trend om langere strofen te zingen wanneer koolmezen met een zangstimulus werden geconfronteerd. Alleen de individuen met een lange spontane gemiddelde rofelengte, juist voor de uitzending van een zangstimulus, zongen significant langere strofen tijdens het experiment. In twee opeenvolgende jaren bestaat er geen systematische verandering in de wijze waarop individuen zingen. De resultaten ondersteunen de hypothese dat er duidelijke verschillen in zangcapaciteit tussen koolmeesmannetjes bestaan. In het kader van deze bevindingen wordt een nieuwe functionele betekenis van 'Song Matching' voorgesteld.


[close window] [previous abstract] [next abstract]