Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Meijer T., Daan S. & Dijkstra C. (1988) Female condition and reproduction: effects of food manipulation in free-living and captive Kestrels. ARDEA 76 (2): 141-154
Aan vrijlevende en in gevangenschap gehouden Torenvalken werd het effect van voedsel en conditie op legdatum en legselgrootte onderzocht, tegen de achtergrond van het income (voedselopname tijdens de leg bepaalt de legselgrootte) en capital model (conditie van het leggende vrouwtje bepaalt het aantal eieren) van Drent & Daan (I 980). Een afnemende seizoenstrend in legselgrootte werd gevonden in verschillende gebieden (Flevoland en Lauwersmeer), in verschillende jaren (vroege en late) en bij vrouwtjes met verschillende leeftijden (juveniele en adulte). Deze trend bestond ook binnen dezelfde individuen, broedend in verschillende jaren. Bij voedselexperimenten in het veld - vroeg en laat in het broedseizoen - legden valken resp. 10 en 6 dagen eerder dan niet bijgevoerde paren. De verschuiving in legdatum was afhankelijk van het actuele voedselaanbod. In jaren met vee1 veldmuizen was er geen verschil in legdatum tussen controle en experimentele paren, in jaren met weinig muizen legden de bijgevoerde valken 3 weken eerder. Verandering in legdatum ging gepaard met een verandering in legselgrootte, maar deze verschilde niet van de verwachte legselgrootte voor die datum. Voedselexperimenten bij paren in gevangenschap hadden een effect op de legdatum, niet op het aantal eieren dat gelegd werd. Gedurende april en mei was er geen verschil in leggewicht tussen bijgevoerde vrouwtjes in het veld en ad libitum gevoerde vrouwtjes in gevangenschap. Laat bijgevoerde vrouwtjes waren tijdens de leg zwaarder dan hun controles, maar maakten ook een kleiner legsel. Deze resultaten ondersteunen noch het income model noch het capital model. We veronderstellen dat voedselaanbod bij Torenvalken de legdatum bepaalt en dat het aantal eieren bepaald wordt door de datum zelf. Onduidelijk is nog of lichaamsgewicht - als indicator van conditie - oorzakelijk betrokken is bij de bepaling van de legdatum of slechts gecorreleerd is met voedselaanbod.


[close window] [previous abstract] [next abstract]