Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Mertens J.A.L. (1987) The influence of temperature on the energy reserves of female Great Tits during the breeding season. ARDEA 75 (1): 73-80
De invloed van omgevingstemperaturen gedurende de voortplantingsperiode van Koolmezen op hun energiereserve en hun vet- en eiwitvoorraad werd onderzocht. Hiervoor werden in deze periode wijfjes verzameld: 1. op het moment dat zij hun eerste ei gelegd hadden, 2. bij het begin van de broedperiode, 3. nadat het eerste ei uitgekomen was. Hierbij werd vastgesteld, dat de energiereserve verminderde wanneer de gemiddelde 24-uurs temperatuur in de broedperiode beneden ongeveer 14ŚC bleef. Deze vermindering was vrijwel volledig aan afname van de vetvoorraad toe te schrijven. Een invloed van de omgevingstemperatuur op de energiereserve van de wijfjes in de eilegperiode kon niet worden aangetoond, maar dit is mogelijk het gevolg van het feit dat de range van omgevingstemperaturen in deze periode voor alle drie de jaren, waarin dit onderzoek gedaan werd, zeer klein was (6-9 oC). Wanneer de omgevingstemperatuur beneden 8 ŚC daalde, ging het wijfje de constructie van het nest zodanig veranderen, dat warmteverlies naar de bovenzijde van de nestkast, wat voornamelijk het gevolg is van convectie, werd gereduceerd. Het watergehalte van de wijfjes neemt in de loop van de opeenvolgende fasen van de voortplantingsperiode af. Het is mogelijk dat het daarmee samengaande gewichtsverlies tot stand gebracht wordt om vliegkosten te besparen. Het resultaat van dit onderzoek geeft aanwijzingen, dat vooral de broedperiode in energetisch opzicht kritiek kan zijn voor koolmeeswijfjes wanneer de gemiddelde omgevingstemperaturen in die periode beneden normaal blijven.


[close window] [previous abstract] [next abstract]