Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Thibault J.C. & Holyoak D.T. (1978) Vocal and olfactory displays in the petrel genera Bulweria and Pterodroma. ARDEA 66 (1-2): 53-56
Op geluid en op reuk gebaseerd baltsgedrag van de stormvogelgenera Bulweria en Pterodroma De mate van verwantschap van de op zo karakteristieke wijze, veelal in razend snelle vlucht boven de zee jagende Bulwers Stormvogel, Bulweria bulwerii en de talrijke soorten van het stormvogelgeslacht Pterodroma is reeds lang onzeker. Door de samenvoeging van de genera onder de eertijds monotypisch genusnaam Bulweria heeft dit ook tot nomenclatorische verwarringen geleid. Thans wijzen de auteurs op het feit dat Bulwers Stormvogel temidden van de verscheidenheid van Pterodroma-soorten een aparte plaats inneemt door een fundamenteel ander gedrag op de broedplaats. De kakofonie tijdens de vaak bij daglicht plaatsvindende, lage baltsvluchten van de dicht bij elkaar in holen broedende Pterodroma-soorten ontbreekt; daarentegen bezoeken Bulwers Stormvogels hun eveneens dicht bezette nestplaatsen uitsluitend 's nachts en zij zijn daarbij zwijgzaam en vertonen geen baltsvluchten. Alleen wanneer de paartjes samen in hun broedholen onder de grand zitten, maken zij weinig gevarieerde, blaffende geluiden. Het lijkt alsof deze vogels hun nestholen en hun broedpartners op de reuk en niet op het gehoor vinden. In overeenstemming daarmee heeft het verenkleed van Bulwers Stormvogel een uiterst sterke muskusgeur en is de ruimte voor het reukorgaan in de schedel groter en mogelijk dus ook het reukvermogen beter ontwikkeld dan bij de Pterodroma-soorten. Hoewel nog lang niet alle van de vele en vaak moeilijk onderscheidbare soorten van Pterodroma op dit punt zijn onderzocht, is het toch waarschijnlijk, dat met dit gecombineerde structurele en ethologische verschil niet alleen een aanvaardbare onderscheiding tussen de 'genera' Pterodroma en Bulweria is gevonden, maar dat tevens verschillend gerichte ontwikkelingslijnen binnen een groep van overigens veel op elkaar gelijkende stormvogels zijn onderkend.


[close window] [previous abstract] [next abstract]