Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Torok J. (1986) Food segregation in three hole-nesting bird species during the breeding season. ARDEA 74 (2): 129-136
In een eikenbos bij Boedapest is de voedselkeuze van Koolmees, Pimpelmees en Withalsvliegenvanger onderzocht. Voedselmonsters werden verzameld door bij de jongen nekringen aan te brengen. De Withalsvliegenvanger had de meest gevarieerde voedselkeus en toonde opvallende veranderingen van jaar op jaar. Omdat de voedselkeus van de drie onderzochte soorten gedeeltelijk hetzelfde is, kan de Withalsvliegenvanger, met betrekking tot een groot aantal voedselsoorten, de concurrent zijn van de mezen. In de literatuur zijn aanwijzingen dat de Pimpelmees in de broedtijd meer een voedselspecialist is dan de Koolmees. De Pimpelmees is daarbij in het voordeel en is in de broedtijd dan ook dominant over de Koolmees.


[close window] [previous abstract] [next abstract]