Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

van Baars-Klinkenberg G. & Wattel J. (1964) Merlin (Falco columbarius) from Bahia, Brazil. ARDEA 52 (3-4): 225-226
Beschreven wordt de vondst van een Smelleken (? in eerstejaarskleed) aan boord van het M.S. Gooiland voor de kust van Brazilid (Bahia) in begin november 1963. Op grond van kenmerken van het verenkleed wordt de vogel als een Noord-Europese en niet als een Noord-Amerikaanse trekvogel beschouwd. De grote afmetingen (vleugel 234 mm) doen veronderstellen dat de vogel uit IJsland afkomstig is (subspecies subaesalon). Dit is de eerste waarneming van een palearctische Smelleken in Zuid-Amerika.


[close window] [previous abstract] [next abstract]