Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

van Balen J.H. (1979) Observations on the post-fledging dispersal of the Pied Flycatcher, Ficedula hypoleuca. ARDEA 67 (3-4): 134-137
Naar aanleiding van een publicatie van Berndt & Winkel (1979) die aantoonden dat Bonte Vliegenvangers terugkeren om te broeden naar het gebied waarin zij na het uitvliegen opgroeiden, is onderzocht hoe lang jonge Bonte Vliegenvangers na het uitvliegen in hun geboortestreek verblijven. Uit vangsten met netten op de Hoge Veluwe in de jaren 1967-1978 bleek dat deze periode duurt tot ongeveer half juli, of tot ongeveer 45 dagen na het uitkomen van de eieren. Zij bleven niet gedurende deze gehele periode in de buurt van het nest, maar verspreidden zich binnen twee weken na het uitvliegen over een gebied met een straal van ten minste 5 km om de nestplaats. Vit terugmeldingen van als nestjong geringde vogels blijkt dat de herfsttrek al eind juli, of op een leeftijd van ongeveer 50 dagen, begint. In augustus wordt het merendeel al in Zuid-Frankrijk en het Iberisch schiereiland teruggemeld.


[close window] [previous abstract] [next abstract]