Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

van den Hoek J. & Eygenraam J.A. (1965) Radioactive contamination in a wild bird population. ARDEA 53 (1-2): 1-8
In de jaren 1962 en 1963 werd de besmetting met Sr90 in een groep eenjarige Kolganzen (Anser albifrons) onderzocht. Het doel van dit onderzoek was om gegevens te verkrijgen over het besmettingsniveau, de veranderingen hierin in opeenvolgende jaren en de variatie binnen de jaargroepen. Het gemiddelde contaminatieniveau in beenweefsel van de dieren, geboren in 1961 was 19 pCi Sr90/g.Ca, en dat van de dieren, geboren in 1962, bedroeg 29 pCi Sr90/g.Ca. Deze toename kan worden verklaard door een sterkere contaminatie van het voedsel als gevolg van een hogere direkte besmetting, veroorzaakt door de atoombomproeven van de herfst van 1961. De variatie binnen de groepen is betrekkelijk klein en volkomen vergelijkbaar met die van een groep inheemse tamme ganzen; de dieren van deze laatste groep kregen alle hetzelfde voedsel. De oorzaken van deze geringe variatie worden besproken. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de hier gevolgde procedure tot een bevredigende schatting van het besmettingsniveau in de Kolganspopulaties heeft geleid.


[close window] [previous abstract] [next abstract]