Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

van Franeker J.A. & Wattel J. (1982) Geographical variation of the Fulmar Fulmarus glacialis in the North Atlantic. ARDEA 70 (1): 31-44
Salomonsen (1965) heeft een uitvoerig bericht gegeven van de geografische variatie van de Noordse Stormvogel Fulmarus glacialis in het Noorden van de Atlantische Oceaan. Hij ontwierp een tweedeling in hoogarctische, overwegend donker gekleurde en kortsnavelige populaties (subspecies glacialis) en lichtgekleurde, meestal langsnavelige boreo-laag-arctische populaties (subspecies auduboni). Een serie vogels van een broedplaats in het hoogarctische gebied rondom Scoresbysund (Oost Groenland) leek niet in dit beeld te passen. Er komen daar naar verhouding teveel witte individuen voor. Dit was een reden om de opvatting van Salomonsen kritisch te toetsen, met name ook zijn veronderstelling dat de verdeling in twee groepen zou berusten op een verdeling over twee refugia gedurende de ijstijden. Hiertoe hebben wij eerst de door Fisher (1952) beschreven kleurfasen opnieuw gedefinieerd (Fig. 1) en vervolgens de geografische variatie beschreven (Hoofdstuk 3, Fig. 3 en 4). Vastgesteld kon worden dat van een eenvoudige verdeling in twee groepen van populaties nauwelijks sprake is. Het is duidelijk dat de snavels in de koude gebieden korter zijn dan in warmere, maar de verdeling van de kleurfasen loopt daarmee niet parallel. Eerder lijkt het alsof er. vier groepen te onderscheiden zijn met daartussen overgangen: lichte en langsnavelige populaties in het boreale gebied, lichte en kortsnavelige in West Groenland, overwegend donker gekleurde met middelmatig lange snavel in Spitsbergen en donkere en kortsnavelige in Baffin Island (Canada). Een verklaring voor deze verdeling van de kleurfasen wordt gezocht in mogelijke herhaalde wederzijdse kolonisaties tussen de gebieden van de noordelijke Atlantische en Stille Oceaan in diverse stadia van het Pleistoceen


[close window] [previous abstract] [next abstract]