Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Verbeek N.A.M. (1977) Comparative feeding ecology of Herring Gulls Larus argentatus and Lesser Black-backed Gulls Larus fuscus. ARDEA 65 (1-2): 25-42
Twee nauw verwante meeuwensoorten, de Zilvermeeuw Larus argentatus argenteus en de Kleine Mantelmeeuw L. fuscus graellsii broeden in een gemengde kolonie op Walney Island, Cumbria, Engeland. Dit onderzoek was er op gericht na te gaan of er al dan niet verschillen waren in de voedingsecologie van beide soorten en wat de mogelijke morfologische en ethologische basis is van die verschillen. De verhouding van de aantallen van beide soorten werd geteld in verschillende vluchtbanen die leiden van en naar de kolonie. Het bleek dat graellsii hoofdzakelijk voedsel zocht op zee, in de steden en in velden; argenteus ging meer naar vuilnisbelten, havens, vispakhuizen en getijdegebieden. Deze tellingen werden ter plaatse bevestigd. Het dagelijkse voedingsritme van argenteus werd meer bennvloed door de getijden dan dat van graellsii. De laatste heeft een geringere vleugelbelasting dan argenteus, waardoor hij beter lange vluchten kan maken en meer wendbaar is dan de Zilvermeeuw, hetgeen voordelig is bij het vangen van vis op zee, en het najagen van andere meeuwen (in dit geval Zilvermeeuwen). Dit heeft hem ook 'gepreadapteerd' voor het uitbuiten van voedselbronnen in de steden. De Zilvermeeuw zoekt zijn voedsel dichter bij de kolonie en hij heeft een minder voordelige vleugelbelasting dan de Kleine Mantelmeeuw. Hij is daardoor in verhouding minder wendbaar. Zijn gewoonte om lopende op het wad te foerageren heeft hem er op 'voorbereid' om op vuilnisbelten naar voedsel te zoeken. Beide soorten zoeken dus hun voedsel in hun eigen habitat en ieder gebruikt een deel van het door de mens geproduceerde voedsel naar gelang van zijn mogelijkheden. Het zo beschikbare extra voedsel heeft geleid tot de toename van beide soorten.PrFont34Bin0BinSub0Frac0Def1Margin0Margin0Jc1Indent1440Lim0Lim1Twee nauw verwante meeuwensoorten, de Zilvermeeuw Larus argentatus argenteus en de Kleine Mantelmeeuw L. fuscus graellsii broeden in een gemengde kolonie op Walney Island, Cumbria, Engeland. Dit onderzoek was er op gericht na te gaan of er al dan niet verschillen waren in de voedingsecologie van beide soorten en wat de mogelijke morfologische en ethologische basis is van die verschillen. De verhouding van de aantallen van beide soorten werd geteld in verschillende vluchtbanen die leiden van en naar de kolonie. Het bleek dat graellsii hoofdzakelijk voedsel zocht op zee, in de steden en in velden; argenteus ging meer naar vuilnisbelten, havens, vispakhuizen en getijdegebieden. Deze tellingen werden ter plaatse bevestigd. Het dagelijkse voedingsritme van argenteus werd meer bennvloed door de getijden dan dat van graellsii. De laatste heeft een geringere vleugelbelasting dan argenteus, waardoor hij beter lange vluchten kan maken en meer wendbaar is dan de Zilvermeeuw, hetgeen voordelig is bij het vangen van vis op zee, en het najagen van andere meeuwen (in dit geval Zilvermeeuwen). Dit heeft hem ook 'gepreadapteerd' voor het uitbuiten van voedselbronnen in de steden. De Zilvermeeuw zoekt zijn voedsel dichter bij de kolonie en hij heeft een minder voordelige vleugelbelasting dan de Kleine Mantelmeeuw. Hij is daardoor in verhouding minder wendbaar. Zijn gewoonte om lopende op het wad te foerageren heeft hem er op 'voorbereid' om op vuilnisbelten naar voedsel te zoeken. Beide soorten zoeken dus hun voedsel in hun eigen habitat en ieder gebruikt een deel van het door de mens geproduceerde voedsel naar gelang van zijn mogelijkheden. Het zo beschikbare extra voedsel heeft geleid tot de toename van beide soorten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]