Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Vlijm L. (1961) Observations on the daily rhythm of the song of some forest birds in central and northern Sweden. ARDEA 49 (3-4): 158-164
In Midden- en Noord Zweden werden gedurende het voorjaar van 1960 warnemingen gedaan over het dagelijks ritme van de zang van enige bosvogels. Een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen 'dag' zangers en 'nacht' zangers. In Midden-Zweden zingen vogels als Zanglijster en Roodborst gedurende de gehele donkere periode. Waarschijnlijk wordt daar de drempelwaarde van de lichtintensiteit, waar beneden deze vogels niet zingen (zoals op onze breedten optreedt) niet bereikt. In hetzelfde gebied hoort men Keep, Vink en Fitis overdag zingen. Zij zwijgen gedurende de donkere periode. Voor deze vogels is de situatie daar dus vergelijkbaar met die op onze breedten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]