Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

von Westernhagen W. (1966) Ein neuer Brutplatz der Dünnschnabelmöwe in Südwesteuropa. ARDEA 54 (1-2): 76-80
Het broedgebied van de Dunsnavelmeeuw (Larus genei) wordt beschreven en speciale aandacht wordt besteed aan het voorkomen in Spanje, NoordwestAfrika (Tunesid) en Mauritanid. Eigen onderzoekingen in Spanje worden vermeld. In het zeer droge voorjaar van 1965 vonden de auteur en J. Pons Oliveras geen broedende Dunsnavelmeeuwen in de Marismas van de Guadalquivir, waar zij anders geregeld broeden. Daarentegen bevonden zich toen in de lagunen van zoute meren in de Andalusische heuvels verspreid voorkomende broedparen van deze vogels, die hun nesten dicht bij broedende Kluten, Steltkluten, Lachsterns en zelfs bij Flamingo's hadden. De vraag wordt gesteld of het voorheen onbekende voorkomen van Dunsnavelmeeuwen in dit gebied moet worden toegeschreven aan vogels die door de droogte uit de Marismas zijn weggetrokken, of dat herhaaldelijk nieuwe vestigingen vanuit de enkele individuenrijke broedkolonies uit het gebied van de Zwarte en Kaspische Zee aan de wisselende West-Mediterrane broedkolonies slechts in schijn een relict karakter geven.


[close window] [previous abstract] [next abstract]