Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Voous K.H. (1955) Hybrids of Scaup Duck and Tufted Duck (Aythya marila x Aythya fuligula). ARDEA 43 (4): 284-286
Twee vrijwel identieke mannelijke bastaarden van Toppereend en Kuifeend worden beschreven en afgebeeld: (1) gestorven in 'Artis', Amsterdam (18 juni 1940), waarschijnlijk afkomstig van het IJsselmeer bij Durgerdam, (2) dood gevonden op het Noordzeestrand tussen Zandvoort en IJmuiden (20 febr. 1947). Beide exemplaren bevinden zich in het Zoologisch Museum te Amsterdam. Zij bieden door het volkomen intermediaire karakter van verenkleed en structuur en de zekere mate van gelijkenis met de Amerikaanse Kleine Toppereend (Aythya affinis) stof tot belangwekkende genetische bespiegelingen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]