Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Giannangeli L., de Sanctis A., Manginelli R. & Medina F.M. (2004) Seasonal variation of the diet of the Stone Curlew Burhinus oedicnemus distinctus at the island of La Palma, Canary Islands. ARDEA 92 (2): 175-184
In dit artikel worden de seizoensveranderingen in de prooikeuze van Grielen Burhinus oedicnemus distinctus op La Palma (Canarische Eilanden) beschreven. Het voedsel werd onderzocht door uitwerpselen te verzamelen en te doorzoeken op herkenbare voedselresten. Elke twee maanden werd naar uitwerpselen gezocht. In totaal konden 266 keutels worden bekeken. Het voedsel was tamelijk veelvormig, met in totaal 18 verschillende prooicategorieŽn, maar werd wel het gehele jaar gedomineerd door duizendpoten. Naast duizendpoten bestond het voedsel vooral uit allerlei soorten kevers (vooral loopkevers), sprinkhanen en Hymenoptera. Resten van schelpdieren (Mollusca) en zoogdieren (Mammalia) werden weinig aangetroffen in de uitwerpselen. Plantaardig materiaal nam vanaf het einde van de winter snel in betekenis toe om een hoogtepunt te bereiken in de monsters die in maart en april werden verzameld. De Griel heeft een door het jaar heen vrij constante nichebreedte, althans op grond van de Levins Index. De eveneens berekende Pianka Index liet zien dat er een grote mate van overlap bestond in de prooikeuze van seizoen tot seizoen. De gegevens bevestigen dat deze soort een oogjager is, die zijn voedsel van de grond oppikt. In het artikel worden verder aanbevelingen gedaan om de landbouw zodanig aan te passen dat deze schaarse vogel er zo min mogelijk schade van ondervindt.


[close window] [previous abstract] [next abstract]