Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Marques P.A.M. (2003) Male mate desertion in the Spanish Sparrow Passer hispaniolensis. ARDEA 91 (2): 245-250
Bij veel vogelsoorten zorgt zowel het mannetje als het vrouwtje voor het broedsel. Dit lijkt een ideale situatie van coOperatie, maar in feite is dit een mijnenveld van conflicten. Vanuit een evolutionair gezichtspunt moeten beide ouders irnmers zorgen om zoveel mogelijk van hun eigen genen aan de komende generaties bij te dragen. Omdat ouders vaak genetisch niet aan elkaar verwant zijn, zullen ze moeten proberen om de partner met het meeste werk op te zadelen. De ultieme daad is om het eigen legsel in de steek te laten en de partner al het werk te laten doen, om vervolgens zelf een nieuwe partner te zoeken en daarmee een nieuw broedsel te starten. Of dit een voordelige strategie is, hangt af van de kosten in de vorm van een verlaagd broedsucces bij het verlaten nest en de baten in de vorm van het verkrijgen van een nieuwe partner en het aantal jongen dat hiermee is groot te brengen. We weten maar van vrij weinig soorten dat het verlaten van een partner en daarna opnieuw met een andere partner beginnen een algemene strategie is. Deze studie laat zien dat mannelijke Spaanse Mussen Passer hispaniolensis in Portugal hun partner geregeld verlaten. Ze doen dit wanneer de eieren worden gelegd ofde vrouwen de eieren bebroeden. Ret percentage nesten zonder vader was gemiddeld 20,7% en varieerde sterk tussen de drie jfu-en (41 ,4% in 2000, 5;:J% in 2001 en 39,6% in 2002). Vroeg in het seizoen was het percentage hoger dan later in het seizoen, wat mogelijkerwijs kwam doordat mannen laat in het seizoen minder makkelijk een ongepaarde vrouw kunnen vinden om nogmaals mee te broeden. Het is onduidelijk: waarom er zoveel verschil was tussen de jaren, maar het zou kunnen samenhangen met het percentage vrouwtjes dat in een bepaald jaar in de populatie aanwezig is, de voedselbeschikbaarheid en de kans dat nesten overleven. Deze studie geeft niet aan wat de kosten zijn voor het vrouwtje als ze door haar partner verlaten wordt en hoe vaak een vrouwtje een mannetje probeert te verlaten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]