Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Voous K.H. (1977) Northern gulls in Aruba, Netherlands Antilles. ARDEA 65 (1-2): 80-82
Het voorkomen van noordelijke meeuwen op Aruba, Nederlandse Antillen. Recente waarnemingen van noordelijke meeuwen als nieuwe dwaalgasten op Aruba worden besproken. Zij hebben betrekking op de Grote Mantelmeeuw (2), Kleine Mantelmeeuw (4 ), Zilvermeeuw (2) en Ringsnavelmeeuw (1). De verschijning van de Grote Mantelmeeuw op 24 nov. 1971, die tot in feb. 1972 op Aruba bleef hangen, wordt in verband gebracht met een mogelijke verplaatsing van deze vogel door de tropische storm Laura (14-21 nov. 1971). Van de genoemde meeuwen werden alleen de Zilvermeeuw (Aruba, 1 ) en de Ringsnavelmeeuw (Trinidad, 1) op een van de Zuid-Caranbische eilanden vastgesteld. Van hen zijn aleen de Kleine Mantelmeeuwen langeafstandstrekkers. Zij zijn ook de enige die niet in de Nieuwe Wereld, maar langs de West-Europese kust broeden. Hoe zij op Aruba terecht kunnen zijn gekomen is onbekend, maar de theorie wordt geopperd van een mogelijk verband met een recente uitbreiding van het broedgebied in de noordelijke Atlantische Oceaan en daarmee samenhangende veranderingen van de trekroute van sommige van deze vogels.


[close window] [previous abstract] [next abstract]